Romnalin

Romnalin

 

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Committee โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม วาระปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล โฮเท็ล พญาไท

 

 


เมื่อเช้าวันที่ 23 มกราคม 2558 เริ่มพิธีรับมอบหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า หมายเลข 5101 และ 5102 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตหัวรถจักร และพิธีปล่อยขบวนรถจักร 5101 ให้บริการเชิงพาณิชย์วันแรก โดยหัวรถจักรรุ่นนี้เป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่ ที่มีกำลังสูงใช้ลากตู้สินค้า ประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเก่า โดยขบวนปฐมฤกษ์จากสถานีศรีราชาสู่ลาดกระบัง
จากเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานรับมอบรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 20 คัน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งจากไอซีดี ลาดกระบัง ลดความแออัดของพื้นที่และรองรับปริมาณสินค้าที่จะขนส่งจากย่านกองเก็บตู้สินค้ากระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการส่งออกโดยผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และขยายตลาดในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ทั้งนี้ รถจักรทั้ง 2 คัน ได้เดินทางมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม สำหรับหัวรถจักรที่เหลืออีก 18 คัน จะทยอยส่งมอบครบภายในเดือนมิถุนายน และเมื่อมีรถจักรประจำการครบ 20 คันแล้ว จะทำให้การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 และนี้ก็เป็นส่วน 1 ในแผนการจัดหาหัวรถจักรให้ได้ 100 คัน ภายใน 2 ปีครึ่ง โดยในครั้งหน้าจะจัดหาเพิ่มอีก 50 คัน ซึ่งจะเน้นในการขนส่งผู้โดยสารจากนั้น ตามด้วย 30 คัน จนครบ 100 คัน

Credit: - คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
- นสพ.ไทยรัฐและ
- INN news

 

 


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณาแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน 


กรมการขนส่งทางบก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาแนวทางการสร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนของภาครัฐ (G to G) และภาคเอกชน (B to B) ในภูมิภาคอาเซียน (CLMV , จีน และอินเดีย) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีผู้แทนจากสมาพันธ์โลจิสติกไทย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา  

คุณเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะฯ ได้เข้าพบคุณสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

 

 คุณเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะฯ ได้เข้าพบคุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558คู่มือแปลภาษาอาเซียน

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้โครงการมิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบกได้จัดทำคู่มือแปลภาษาอาเซียน สำหรับกลุ่มงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบรูไน ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป

 

หนังสือเล่มนี้ เป็นการสรุปภายพรวมจากการถอดบทเรียนขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับสมาพันธฺ์โลจิสติกส์ไทยในการนำความรู้เกี่ยวกับความสุข 8 ประการ (Happy 8) ไปสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและและพนักงานของทุกองค์กรต้นแบบ และทุกองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ จุดประกายความคิด และตั้งใจที่จะผลักดันสิ่งดีดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของท่าน ที่สำคัญคือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งต่างๆที่ได้รับเหล่านี้ ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้นำไปดำเนินการ อันจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และประเทศชาติต่อไป

 

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


โดย : สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆจากที่ได้นำองค์ความรู้ Happy Workplace และ Happy 8 มาปรับใช้ในองค์กรตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สัมผัสกลยุทธ์แห่งความสุขที่น่าสนใจของหน่วยงานต่างๆ และเปิดมุมมองในการเตรียมความพร้อมด้านคุณวุฒิวิชาชีพเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

ในฉบับนี้เราได้ขนส่งรอยยิ่มผ่านเนื้อหาสาระ ความรู้และความบันเทิงมากมายมายังท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาโลจิสติกส์แห่งชาติ สัมผัสกับตัวอย่างองค์กรแห่งความสุข และร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆในการยกระดับความสุขด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระตุกรอยยิ้ม ปิดท้ายด้วยทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

จุดเริ่มต้นขององค์กรแห่งความสุข คือการเพิ่มคุณค่าของคนให้เป็นคนสำคัญ เมื่อคนมีคุณค่ามากขึ้น เป็นคนสำคัญขององค์กร สิ่งแรกที่องค์กรต้องทำคือปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองต่อคนขององค์กร เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆในการอยู่ร่วมกัน และการพัฒนาองค์กรให้มีความสุขจากการมาทำงาน ขอให้วารสารเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำองค์กรของตนเองให้มีความสุข