Romnalin

Romnalin

 

กรมขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

 

เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึง ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้ในการจราจรคับคั่ง และก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเพื่มขึ้นกว่าปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558

 

 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ณ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งานประชุมโครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ณ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ และคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุม

 

เปิดรับสมัคร รุ่น 3  อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นละ 25 คน เท่านั้น!!! 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 20 - 22 มกราคม 2558

(เมื่อผ่านการอบรมฯ ได้วุฒิบัตรรับรองจากหน่วยงาน)

เงื่อนไขการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์http://www.thailog.org/images/R_Warehouse_Management.pdf 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ แฟกซ์ 0-2683-4015 ( รบกวนระบุในใบสมัคร "รุ่น 3" )

สอบถามเพิ่มเติม

คุณรมย์นลิน  เกรียงณรงค์เดช

0-2683-4014 , 084-9311239

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครเข้ามาก่อนและเอกสารครบถ้วนเท่านั้น!!!

 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการฯ และ คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานฯ ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งกับท่านนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และท่าน มล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ กระทรวงแรงงาน

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนา “แนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก “ผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ:ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ AEC”  ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

 

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า จัดงาน ASEAN+6 SYMPOSIUM 2014 Inline image 3
เรื่อง ASEAN Trade Logistics Connectivity ภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2014 
ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 20.30 น. ณ ห้อง GH201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือข่ายโลจิสติกส์และการค้าของอาเซียน


วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การค้า และโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน
  2. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์การค้า และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในอุตสาหกรรมการนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
  3. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ ที่มีความเป็นสากลและเป็นมืออาชีพ
  4. เสริมสร้างและเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน
  5. เพื่อส่งเสริมการขยายการลงทุนระหว่างไทยและอาเซียน ในภาคการผลิตและบริการที่มีการเปิดเสรีการลงทุน
  6. เตรียมความพร้อมสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยในการรองรับการแข่งขันในประเทศ
  7. และในภูมิภาคอาเซียน

 

 

กลุ่มเป้าหมาย          ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP)

วันและเวลา              วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 20.30 น.

สถานที่                   

ห้อง 
GH201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

 

 

กิจกรรมพิเศษ         ร่วมรับประทานอาหารค่ำสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ASEAN+6 Business Networking Dinner

 

 

 

ภาษา                        สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ มีชุดหูฟังแปลภาษาไทย

สมัครเข้าร่วมงาน    กรอกใบสมัครตามไฟล์แนบ และส่งกลับมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

หรือ สมัครบนหน้าเวบไซต์    
http://www.thailog.org/index.php?option=com_rsform&formId=5     

 

งานสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สำรองที่นั่งก่อน มีสิทธิก่อน

 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Supporting Business by Research : การเกื้อหนุนธุรกิจโดยใช้ผลการวิจัย  (ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันและเวลา                        วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่                               The 11th Thailand International Logistics Fair 2014

  ห้อง MR 216 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา    ให้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 50 คนเท่านั้น

การลงทะเบียน                   www.thailog.org หรือแจ้งรายชื่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0-2683-4014 , แฟกซ์ : 0-2683-4015  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Competency Development by Knowledge Base : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้องค์ความรู้และนโยบาย (ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันและเวลา                        วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่                               The 11th Thailand International Logistics Fair 2014

  ห้อง MR 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา    ให้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 100 คนเท่านั้น

การลงทะเบียน                  www.thailog.org หรือแจ้งรายชื่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0-2683-4014 , แฟกซ์ : 0-2683-4015  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Happy Workplace AEC on Logistics Society : สังคมแห่งความสุขในโลจิสติกส์ กับ AEC  (ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันและเวลา                       วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่                              The 11th Thailand International Logistics Fair 2014

  ห้อง MR 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา    ให้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 100 คน เท่านั้น

การลงทะเบียน                   www.thailog.org หรือแจ้งรายชื่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0-2683-4014 , แฟกซ์ : 0-2683-4015  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การเข้าพบปลัดกระทรวงคมนาคม คุณสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ณ กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะ และผู้แทนจากสภาผู้ส่งออกทางเรือ