Romnalin

Romnalin

สำนักประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วม กับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ CSCMP Thailand Roundtable จัดกิจกรรม การแถลงข่าวและ Roundtable หัวข้อ การพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการแข่งขันแห่งชาติ (Logistics Performance Index and National Competitiveness)  วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น.    ห้องดวงกมล ชั่น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการปรับรูปแบบโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2”   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำเสนอผลวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่วงกว้าง  หลังจากการแถลงข่าวจะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Logistics performance index and national competitiveness  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่ในวงการโลจิสติกส์ 

 

        หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     กรุณากรอกใบสมัครตามเอกสารแนบ ส่งกลับมายัง   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ โทรสารหมายเลข 02-679-7500-1  ภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น.  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ อัญชลี  เกิดเงิน โทรศัพท์ 02-679-7555 ต่อ 400   


พิธีมอบ Application Happy Talk AEC โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 “กิจกรรม Wake up Worker ปลุกพลังในตัวคุณสู่อาเซียน” เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องจอมพล ป พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน  โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  และคุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

งานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (Happy Workplace on Logistics)

 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (Happy Workplace on Logistics) เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กร ให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน โดยผ่านการใช้เครื่องมือสร้างสุข การจัดการสัมมนา กิจกรรม และสื่อต่างๆภายใต้กรอบโครงการ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา 

โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายและการตลาดในธุรกิจโลจิสติกส์รุ่นที่ 2

(Business English E-mail Writing Course for Sales and Marketing  Staff in Logistics Business)


ระยะเวลาการอบรม         6 วัน    (เริ่มวันเสาร์ที่  26  กรกฎาคม  ถึง 16สิงหาคม  2557)

วันและเวลาการอบรม      วันที่  26 กค., 1, 2, 9,  15, 16 .. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

จำนวนชั่วโมงการอบรม    36 ชั่วโมง

สถานที่การอบรม            ห้องประชุม อาคารกำธรชั้น 7

จำนวนผู้เข้าอบรม           ไม่เกิน 35 ท่าน

รายละเอียดการอบรม


ค่าใช้จ่ายการอบรม 3,900.00  บาท (รวม Coffee break เช้า-บ่าย) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร          
Training Course of English Business Email  Writing for Sales and Marketing Staff in Logistics Business
 

ด่วนรับจำนวนจำกัด
 

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร Training Course of English Business Email Writing for Sales Staff in Logistics Business 
 

กรุณาติดต่อ 

คุณรมย์นลิน โทร084-931-1239   คุณชุติมาพร โทร. 081-870-6211,  02-683-4014  

เบอร์แฟ็กซ์ 02-683-4015 หรือ  อีเมล์มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     


เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์   The 11th  Thailand International Logistics Fair

 ( TILOG 2014 )  

เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 ( The 11th Thailand International Logistics Fair : TILOG 2014 ) ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bitec) ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 ( TILOG 2014 )  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

 อัตราค่าสมัคร 

พื้นที่เปล่า ขนาด 3 x 3 ตรม. ราคา 9,000 บาท 

คูหามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 ตรม. ราคา 16,500 บาท  ( พื้นที่เปล่า 9,000 บาท + อุปกรณ์มาตรฐาน 7,500 บาท ) 

 หมายเหตุ

 - ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา 

 

สนใจสมัคร สอบถามเพิ่มเติม

ติดตต่อ คุณรมย์นลิน (หนึ่ง)  084-9311239 , 0-2683-4014

 

 

 

 

 

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557  ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติรางวัลใหญ่พร้อมโล่พระราชทานเพื่่อเป็นมงคลต่อผู้ชนะเลิศ มีถึง 3 ระดับและรางวัลอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php หรือสอบถามโทร. 02-295-3171 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "


 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "อนาคตคมนาคมไทย พร้อมเชื่อมโยงสู่อาเซียน" ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557  เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นข้อคิดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาสำหรับระดมความคิดเห็น รวมทั้งให้ทางกระทรวงคมนาคมใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งรองรับการเปิด AEC ในระยะยาวต่อไป โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ 

"ชัชชาติ"สั่งทุกหน่วยงานทางน้ำ บก อากาศ จัดเต็ม!! อำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์ ทั้งเปิดใช้ทางฟรี เพิ่มเที่ยวระบบขนส่งไม่อั้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 57 ระหว่างวันที่ 11 –17 เม.ย. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับรองรับการแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดอุบัติเหตุจากการเดินทางให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกการเดินทางภายในกรุงเทพ ฯ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการจราจรหนาแน่นอยู่แล้ว

เบื้องต้น ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดหารถแท็กซี่ รถเมล์ รับส่งผู้โดยสารให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งขาออกจาก กทม.และขากลับ โดยเฉพาะในจุดที่ต้องการในการใช้บริการสูงเช่น สถานีขนส่งหมอชิต สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเชื่อมต่อได้สะดวกในทุกระบบการเดินทาง ทั้งรถเมล์ รถไฟ และรถไฟฟ้า

นายสมชัย ศิริโชควัฒนา ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีประชาชน ใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ 10 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็นรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. ) 8.45 ล้านคน คิดเป็น 140,812 เที่ยววิ่ง 2.รถไฟ 1.17 ล้านคน คิดเป็น 2,250เที่ยววิ่ง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ 260,000 คน หรือคิดเป็น1,660 เที่ยววิ่ง

ส่วนการเดินทางออกต่างจังหวัดคาดว่าจะมี 4.1 ล้านคน แบ่งออกเป็นรถของบริษัทขนส่ง จำกัด(บขส.) 1.27 ล้านคน คิดเป็น 49,627 เที่ยววิ่ง, รถไฟ 755,000 คน คิดเป็น 1,517 เที่ยววิ่ง,การเดินทางอากาศผ่านสนามบินภูมิภาค 28 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน (บพ.) 2.26 แสนคน คิดเป็น 1,568 เที่ยวบิน และการเดินทางอากาศผ่านสนามบิน6แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 1.85ล้านคน หรือคิดเป็น 12,198 เที่ยวบิน

ทั้งนี้กระทรวงได้เตรียมให้บริการผ่านทางฟรี เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย คือ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออก บางพลี-บางปะอิน) จะยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย.นี้ คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าผ่านทางให้ประชาชนได้ 96.65 ล้านบาท , เส้นทางพิเศษบุรพาวิถี (โทลเวย์ ทางออก บางนาขาออก กม. 6-ชลบุรี ) จะยกเว้นค่าผ่านทาง เริ่มตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย.- เวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย. คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าผ่านทางให้ประชาชน ได้ 34 ล้านบาท

 

ที่มา     เดลินิวส์

ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมโครงการการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายในธุรกิจโลจิสติกส์ ควบคุมการสอนโดย ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยวันปิดคอร์สการอบรมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นผู้แทนมอบฯ ณ ห้องอบรม สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ขนส่ง เล็งเพิ่มโทษเจ้าของรถโดยสารรถ สั่งยึดใบอนุญาตทันที หากมั่วนิ่มใช้คนขับ มีใบขับขี่ผิดประเภท พร้อมทั้งทำคู่มือแจกสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพรถก่อนเช่า

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 เพื่อกำหนดโทษผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่จำทาง และการขนส่งระหว่างประเทศ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โดยจะเพิ่มโทษให้ยึดใบอนุญาตได้ทันที จากปัจจุบันที่ถูกปรับเป็นเงิน 50,000 บาทก่อนในครั้งแรก และจะถูกยึดใบอนุญาตหากกระทำผิดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการ รมว.คมนาคม ที่ต้องการให้เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ เนื้อหาในกฎกระทรวงปัจจุบัน ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ว่าจ้าง หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ หรือมีใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทและชนิดของรถที่ใช้ทำการขนส่ง หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ ขับรถ  และผู้ขับรถจะต้องไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด คือ ขับรถต่อเนื่องได้ไม่เกิน  4 ชั่วโมง และต้องพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน นอกจากนี้จะต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับติดชื่อตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้ให้เห็นชัดเจนภายในบริเวณตัวรถ ขณะเดียวกันต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉินด้วย หากผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวก็จะมีความผิด

นายอัฌษไธค์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกยังเตรียมจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ในการพิจารณาการเช่ารถ และเหมารถพานักเรียนออกไปทัศนศึกษา เนื่องจากใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปิดภาคเรียน ซึ่งจะเป็นช่วงที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งพานักเรียนไปทัศนศึกษา จึงจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของผู้ประกอบการรถโดยสารที่จะเช่ามาให้บริการ การตรวจสอบสภาพรถ และคนขับรถ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/Co