Romnalin

Romnalin

 

ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
ระยะที่ 2 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง เมื่อวันทีั่ 4-5 มีนาคม 2560 และวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
 


คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ได้รับเชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำการประชุมการพัฒนาการขนส่งทางทะเลเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและส่งเสริมการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและภาคตะวันตกครั้งที่ 2 โดยทาง สนข.ร่วมกับกลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์จัดขึ้น ในวันอังคารที่ กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น อาคารประภาวิทย์  จัดโดย สหวิริยากรุ๊ป ท่านมารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

 
 
ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯ และคุณจรินทร ประสิทธิผล ผู้จัดการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับมอบหมายเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย ณ ห้อง คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น4 เวลา09:00-16:00น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
อภิปรายพิเศษ โดย  ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
จัดโดย กรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
#มาตรฐานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก"Q Mark"

 

ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2017

เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2017 วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ  อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2560 (TILOG – LOGISTIX 2017)   

  อัตราค่าสมัคร 

พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 15,000 บาท 

คูหามาตรฐาน ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 25,870 บาท  ( พื้นที่เปล่า 15,000 บาท + อุปกรณ์มาตรฐาน 10,870 บาท ) 

 หมายเหตุ

 - ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา 

- พื้นที่มีจำนวนจำกัด

หมายเหตุ   ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์แนบด้านล่าง


 หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียด และจองคูหา  ติดต่อ  คุณหนึ่ง  084-9311239    

 Email :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       www.thailog.org

 

เปิดศักราชปี 2560   ด้วยบริบทของโลจิสติกส์

โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำปรึกษาในการประชุมหารือ

"โลจิสติกส์บางสะพาน" ณ ห้องโพแทช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีท่านผ.อ.ดวงกมล สุริยฉัตร เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา


คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางรับมือ #กรณีสายเดินเรือฮันจิน (Hanjin)

หยุดให้บริการครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม50601 ชั้น6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 13:00-15:00 น.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาภาพเพิ่มเติม ในภาพข่าวกิจกรรม

 
 
 

งานเสวนา "สตรีคือสติ...สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน Happy Soul...Happy Women for Better Life"

ภาพบรรยากาศ 1ใน 6 หัวข้องานเสวนาที่น่าสนใจในงาน TILOG LOGISTIX  2016  ณ BITEC BANGNA วันที่ 22 กันยายน 2559

เวลา13:00-16:00น. ณ ห้องประชุม 221 ไบเทคบางนา 


ร่วมกันโดย เสถียรธรรมสถาน,โครงการสสส.,กระทรวงแรงงาน และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก...ท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต,  ผอ.โสภา เกียรตินิรชา จากกระทรวงแรงงาน และนพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ จาก สสส.

ดำเนินรายการโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลติสติกส์ไทย


"เพราะ ณ ปัจจุบัน สตรีรับบทบาททั้งคุณแม่ ภรรยา พนักงาน และดูแลรับผิดชอบมากขึ้น และเพื่อให้มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่มีความสุขอย่างมีสติ"

อย่างต่อเนื่องและติดตามชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 13.30น.เป็นต้นไป ที่ www.facebook.com/sdsface  

 22/9/59 HAPPY SOUL HAPPY WOMAN


เป้าหมายในงานครั้งนี้คือ 

1. ปชส.โครงการเพื่อให้กลุ่มคนรู้จัก และ มาร่วมโครงการ อาสาเป็นองค์กรต้นแบบในส่วนของเอกชน โดยเฉพาะคนในกลุ่มโลจิสติกส์

2. เชิญชวนให้คนเห็นความสำคัญของสตรีที่มีการนำสติ สร้างสุขมาสู่องค์กร โดยเครื่องมือของโครงการ 


ประโยชน์ที่ได้รับคือ

1.ช่วยให้เกิดตระหนักรู้ ความสำคัญ และ ปัจจัย การสร้างเครือข่าย ไตรภาคี บุญภาคี ( กระทรวงแรงงาน สสส เสถียรธรรม ) ที่เราจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง

ที่สุขอย่างยั่งยืน ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศไทย ภายใต้สภาวะที่ ท้าทายของสังคมไทย 4.0 

2. ความสำคัญของ สร้าง สุข กับ spiritual leader Happy Promoter

3. อะไรคือ กุญแจหลักสู่ การมีความสุขทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม

4. บุญภาคี กับการเปลี่ยนแปลง ตนเอง ครอบครัว องค์กร และ สังคม 

5. กลุ่มเป้าหมาย และ พื้นที่ เครือข่ายของโครงการ และการสนับสนุนโครงการของหน่วยงาน

6. ความสำคัญของความสุข กับ ความสามารถในการแข่งขัน และ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

** ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สู่สังคมต่อไป **

 

 ภาพเพิ่มเติม ในภาพข่าวกิจกรรม
 
กิจกรรมสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในงาน Tilog Logistics 2016 
 
กิจกรรมสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ทั้ง 6 หัวข้อ
 
เริ่มด้วย
หัวข้อที่1:โลจิสติกส์และซัพพลายเชนช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจริงหรือ?
โดยทีมGURUนำทีมโดย คุณสุวัฒน์ นวลขาวTLAPS/ดร.กันติชาและทุกท่านจากLog & SCM
วันที่  22/09/59 ห้อง MR221 Exihibition Hall BITEC Bangna
คุณพจมาน ภาษวัธน์ เป็นModerator
 
ขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสที่สนับสนุนถ่ายทอดความรู้ดีๆแก่พวกเราเสมอมาค่ะ
 
 
เอกสารประกอบ ดาวโหลดได้จาก Download attachments ด้านล่าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มขึ้นแล้วงานสัมมนาน่าสนใจสำหรับงานTILOG LOGISTIX 2016
 
ปฐมฤกษ์โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ. ประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับเชิญจากทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
บรรยายภายใต้บริบท"Maritime Supply Chain Execellence" หัวข้อ แนวโน้มการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ"
ณ ห้อง MR212-213 Exhibition Hall BITEC Bangna ผู้เข้าร่วมสัมมนา100คนจากหลายภาคส่วน
 
#เมื่อความรู้ไม่ได้มีเพียงในตำรา...การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงสำคัญ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ในหัวข้อ “Power of Connectivity for Effectiveness of Logistics Management” ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมไทรเด้นท์ นารีมัน พ้อยท์ มุมไบ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

 

การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมแนวความคิดด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอินเดียและไทย รวมถึงการส่งเสริมการค้าและภาคธุรกิจระหว่างประเทศ ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยแนวนโยบายเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการให้ข้อมูลความร่วมมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านงาน “TILOG – LOGISTIX 2016” งานแสดงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด สำหรับภูมิภาคอาเซียน+6 ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันความเติบโตและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเชิญชวนนักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมอินเดียที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ให้เดินทางเข้าร่วมชมงานในประเทศไทย