admin

admin

เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559

เรียน  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

                     2. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2559

                     3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ด้วย สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี2559 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาความสามารถทีมงานและองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต   โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสถานประกอบการระหว่าง เม.ย.-ก.ย. 2559 เพื่อ Coach ทีมงานขององค์กรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานและลดต้นทุนของกิจการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ใคร่ขอความสนับสนุนขอการประชาสัมพันธ์สมาชิกได้รับทราบ เพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาง Email ไปยังสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เอกสารตัวจริงส่งทางไปรษณีย์เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ส่งถึง สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ชั้น 6) เลขที่ 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการแถลงข่าวเปิดหลักสูตร 
“หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ : SMART WAREHOUSES SUPERVISOR ”

โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 สยามสแคร์ ซอย 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
Thursday, 02 May 2013 14:11

Facebook

Thursday, 28 March 2013 10:16

Happy Talk Android App

ขั้นตอนการ Download App Happy Talk  ( ระบบ Android มือถือ เท่านั้น )
1. ไปที่ Setting > Application หรือ Security > Unknown Source และคลิ๊กที่ เครื่องหมายถูก 
2. คลิก download ที่นี่
    download2
3. เครื่องจะ Download Application เอง พอขึ้นชื่อ app ให้กดไปที่ชื่อ เครื่องจะ install และใช้งานได้เลย
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556  เวลา 14.00น. คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมี 1.นายณรงค์ ทำประโยชน์ ( รองประธาน )
2.น.ส.วัลภา สถิรชวาล  ( เลขาธิการ ) ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่าน ประเสริฐ จันทรรวงทอง ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่ tlog5601116_01
tlog5601116_02
 

ประมวลภาพงานอบรม สัมมนาโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้เงื่อนไขของ AEC”

 

__2_20120709_1317612199

Logistics Supply Chain Operation & Management  

 

 

หลักสูตร Logistics Supply Chain Operation & Management

 

โดยมีหลักสูตรดังนี้

  • - Logistics & Supply Chain Management
  • - Ware house and Inventory
  • - Purchasing management
  • - Transportation
e-gate
ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
e-gate3
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) ที่ท่าเรือกรุงเทพในระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะเริ่มเปิดให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลเพียง 10-20 วินาทีต่อคัน
Page 2 of 6