admin

admin

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ธาริณี มณีศรี ทางม.ศรีปทุม/ ดร.เชษฎ์ภณัฐฯวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม /ดร.วินิจ คำสมบูรณ์_บจก.ดิจิทัล เวิร์คฟอร์ซ โฮลดิ้งส์และดร.สิชา สิงห์สมบุญ_มูลนิธินาคราช/kick off การอบรมออนไลน์แบบ Hybrid; Business English&Working on line

#ขอบพระคุณท่านอ.ผศ.ดร.ธาริณีและอ/สรพลและทีม ม.ศรีปทุมทุกท่าน

#ขอขอบคุณDWF&มูลนิธินาคราช

#ขอขอบคุณดรเชษฎ์ภณัฐวทส.ร่วมสู้ไปด้วยกันค่ะ

#ขอบพระคุณ ดร.กฤษฎ์ฯ รองประธานฝ่ายวิชาการ/คุณธงฯรองประธาน/กัปตันณรงค์ รองประธานช่วยสนับสนุนการก่อการดีในครั้งนี้ค่ะ

#ขอขอบพระคุณท่านอ/นพพร/คุณพจมาน/พี่สินชัยTSCMP

#specialthankstoProf.RyanMason

#ขอขอบคุณทีมสมาพันธ์ฯค่ะ

#synergyispower

#Thai_Federation_on _Logistics

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)”  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการจัดอบรม  LQSPX : Module2 ใน Unit 2-7 Transportation Management and Multimodal Transportation 

บรรยายโดย รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดี สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และคุณวัลภา สถิรชวาล

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

#LQSPX

#TransportationManagement&Multimod Transportation

#TNSC

#ChulalongkornUniversity

#Thailog_Thai_Federation_on Logistics

#Logistics&SupplyChain

#Knowledgeisallaround

#thailog_org

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk ในวันจันทร์ที่ 19/10/63 เวลา 17.00น

ที่ห้างสรรพสินค้า SHOW DC บริเวณถนนพระราม 9 (RCA) มักกะสัน

#ขอขอบพระคุณ พี่ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ เป็นอย่างสูง ช่วยสนับสนุนพวกเราเข้าร่วมงานค่ะ

#สามัคคีคือพลัง

#Synergyispower

#logistics_SC_Transportations

คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นเกียรติจากทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ได้มอบหมาย ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯเข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมบริจาคเป็นสาธารณะกุศลและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สนข.

@18th_Anniversary The Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) 

@Congratulations!!

 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ มูลนิธินาคาราช

นำโดย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ ประธานมูลนิธิฯ สนับสนุน จัดอบรม  


Pilot Project : โครงการที่จะทำให้คนไทย New Normal สามารถสมัครงานที่ไหนก็ได้ในโลกเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการทำงาน Online   


มอบทุนการอบรม 60 ทุน มูลค่าทุนละ 60,000 บาท

 

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่าน Platform Online เพื่อได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น 

Business English , Introduction to working online ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถหางานจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก   


ปิดรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00น. 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 11 ตุลาคม 2563 ทาง e-mail address 


สามารถ สมัครลงทะเบียน ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่ในแผ่นประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Platform Online สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก QR Code “VDO แนะนำ Digital  Workforce” 


 

 


03-09-63 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ President บมจ.Leo Global Logistics,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ President;EBCI,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA,รองประธานสมาพันธ์ฯ/ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯได้รับเชิญจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics - Thailog) ผนึกกำลังเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามหนังสือเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและทีมงานเศรษฐกิจ/

จาก6ส่วนภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาช่วยแสดงวิสัยทัศน์ว่า ภาคส่วนธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของคนไทยจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศไทยได้อย่างไร 

โดยทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ ใน3ปีข้างหน้า

(VISION):

“โลจิสติกส์ สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ”

พันธกิจ 

(MISSION):

1.สร้างรายได้ใหม่จากธุรกิจโลจิสติกส์ 3 แสนล้านบาท ภายใน ปี2565

2.ส่งเสริมการค้าและบริการไทยสู่สากล

3.สนับสนุนการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางDigitalเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการLogistics ไทยรองรับธุรกิจE-Commerceระดับสากล

และบริบท 3 เรื่องสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล

ก. ต้องมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นรายได้ใหม่ 3 แสนล้านบาทเพื่อเพิ่มGDPของประเทศ 

ข.ต้องมี “สำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ”

ค.มีมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

และอื่นๆได้แก่โดย Benchmarking แผนพัฒนาธุรกิจกับ SGP,Malaysia etc.

ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและขอขอบพระคุณ ภาครัฐ เอกชนในทุกการสนับสนุนตามนโยบายของท่าน ”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 

#โลจิสติกส์สร้างคนสร้างงานสร้างชาติ

#โลจิสติกส์สร้างรายได้3แสนล้านบาทให้ประเทศไทย

#ขับเคลื่อนโลจิสติกส์สร้างรายได้ให้ประเทศ ไม่ใช่ต้นทุน

 

 

 

ขออนุญาตอำนวยความสะดวกการรับชม รายการ คิดการณ์ใหม่ ตอน โลจิสติกส์ ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/224262412348493/

11-08-63

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่ง ครบรอบ79ปี ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการกุศลฯ ผ่าน ท่านจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก และร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการระบบตู้รับชำระภาษีประจำปีอัติโนมัติ (Kiosk)และDLT Vehicle Tax” Application ชำระภาษีผ่านมือถือ

#ครบรอบ79ปีกรมการขนส่งทางบก

#ขนส่งก้าวไกล นวัตกรรมทันสมัย ประชาชนปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข

10-08-63

โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะในวิชาโลจิสติกส์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ "Cold Chain Logistics Competency" โดยมีนายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมจาก ๑๔ สถานศึกษา ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการจัดโดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน

๑.ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

๒.นายจิราวุธ ชอุ่มวณิชวัฒนา หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

๓. นายเจษฏา ศรีประทักษ์ ผู้จัดการบริษัท ตาตง จำกัด

๔. นายมุนินทร์ ลพบุรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าซีพีเอฟ อ.บางน้ำเปรี้ยว

๕. นายอนุชิต เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

#ขอขอบพระคุณ ทางสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

5-7/8/63

คุณวัลภา ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะLogistics ตามมาตรฐาน SCM/ITC ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น2 รร เอเซีย กทม. /โดย ดร.กฤษฏ์ ฉันทจ

Ms.Wallapa Stirachavarn, a President of Thai Federation on Logistics was cordially invited to address an Opening Ceremony of

Vocational Education International Standards for Logistics and Supply Chain skills Development Program at 2nd fl.King Thong Room, ASIA Hotel.

Page 1 of 7