admin

admin

รถเที่ยวเปล่าประมวลภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ "สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่าและการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" ครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดเสรี AECวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 ห้อง MR223 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา ( ภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2011 )

img01092554

ภาพกิจกรรมการเข้ารับการอบรมโครงการโครงการ สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Saturday, 13 August 2011 09:55

“BANGKOK ELECTRIC & ELECTRONICS 2011

“BANGKOK ELECTRIC & ELECTRONICS 2011

สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานงานแสดงเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับโลก “BANGKOK ELECTRIC & ELECTRONICS 2011”  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Saturday, 13 August 2011 09:46

“BANGKOK RHVAC 2011

“BANGKOK RHVAC 2011
ไทยเปิดบ้านโชว์ศักยภาพพร้อมสรรพ ท้าสัมผัสสุดยอดนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นแห่งโลกอนาคตในมหกรรมแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลก “BANGKOK RHVAC 2011”   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

งานแถลงข่าวและเสวนา โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
งานแถลงข่าว

    

backhauling
A BACKHAULING SYSTEM FOR INDUSTRY  - BETTER, CHEAPER, AND GREENER TRANSPORT
การลดการขนส่งรถบรรทกุเที่ยวเปล่าในภาคอตุสาหกรรม เพื่อการขนส่งที่ดีกว่า ประหยัดกว่าและลดมลภาวะกว่า
รวม 2 สุดยอดนวัตกรรม ในมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย
“BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011”
RHVAC-2011
Wednesday, 15 June 2011 13:45

Load Frontpage

 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

 ความเคลื่อนไหวในวงการโลจิสติกส์
 ภาพและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ
 นายเกริกกล้า สนธิมาศ ชื่อ  :   นายเกริกกล้า  สนธิมาศ
สัญชาติ / เชื้อชาติ  :  ไทย
การศึกษา  :  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
 

ประสบการณ์และตำแหน่งหน้าที่อดีต-ปัจจุบัน

   2512-2521 อีสต์เอเชียติ๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมตู้สินค้า
    ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ
 
   2521-2522 บริษัท ไทยบัลค์เซอร์วิส จำกัด
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
   2522-2528 บริษัท มารีเน็กซ์ จำกัด
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
     ตัวแทน  สายการเดินเรือเอเวอร์กรีน
 
   2528-2538 บริษัท พาเซียร่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
   2528-2543 บริษัท กรีนสยาม จำกัด
 กรรมการบริหาร
     ตัวแทน  สายการเดินเรือเอเวอร์กรีน / ยูนิกลอรี่
 
   2543 บริษัท เอเวอร์กรีน ชิปปิ้ง เอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 กรรมการบริหาร
    สำนักงานสาขาในประเทศไทย  : สายการเดินเรือเอเวอร์กรีน / อิตาเลีย มาริดดิม่า เอส.พี.เอ/ฮัทสึ มารีน  
   2534 บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
   

 รับสัมปทานบริหาร

  • ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง หมายเลข 2
  • สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง 3
 
   2547 บริษัท กรีนสยามแอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 ประธานกรรมการบริหาร
     ตัวแทนฝ่ายขายในประเทศไทย – สายการบิน EVA  
    บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเต็ล พรอพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด
 กรรมการบริหาร

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม

   สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ประธาน
   สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออก
   คณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงโครงสร้างกฎระเบียบที่เป็น  อุกรรมาธิการ
   อุปสรรคต่อการส่งออกและนำเข้าของไทย  
   สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ  สมาชิก
   สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก  กรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 

Page 5 of 7