admin

admin

งานแถลงข่าวและเสวนา โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
งานแถลงข่าว

    

backhauling
A BACKHAULING SYSTEM FOR INDUSTRY  - BETTER, CHEAPER, AND GREENER TRANSPORT
การลดการขนส่งรถบรรทกุเที่ยวเปล่าในภาคอตุสาหกรรม เพื่อการขนส่งที่ดีกว่า ประหยัดกว่าและลดมลภาวะกว่า
รวม 2 สุดยอดนวัตกรรม ในมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย
“BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011”
RHVAC-2011
Wednesday, 15 June 2011 13:45

Load Frontpage

 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

 ความเคลื่อนไหวในวงการโลจิสติกส์
 ภาพและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ
 นายเกริกกล้า สนธิมาศ ชื่อ  :   นายเกริกกล้า  สนธิมาศ
สัญชาติ / เชื้อชาติ  :  ไทย
การศึกษา  :  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
 

ประสบการณ์และตำแหน่งหน้าที่อดีต-ปัจจุบัน

   2512-2521 อีสต์เอเชียติ๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมตู้สินค้า
    ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ
 
   2521-2522 บริษัท ไทยบัลค์เซอร์วิส จำกัด
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
   2522-2528 บริษัท มารีเน็กซ์ จำกัด
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
     ตัวแทน  สายการเดินเรือเอเวอร์กรีน
 
   2528-2538 บริษัท พาเซียร่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
   2528-2543 บริษัท กรีนสยาม จำกัด
 กรรมการบริหาร
     ตัวแทน  สายการเดินเรือเอเวอร์กรีน / ยูนิกลอรี่
 
   2543 บริษัท เอเวอร์กรีน ชิปปิ้ง เอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 กรรมการบริหาร
    สำนักงานสาขาในประเทศไทย  : สายการเดินเรือเอเวอร์กรีน / อิตาเลีย มาริดดิม่า เอส.พี.เอ/ฮัทสึ มารีน  
   2534 บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
   

 รับสัมปทานบริหาร

  • ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง หมายเลข 2
  • สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง 3
 
   2547 บริษัท กรีนสยามแอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 ประธานกรรมการบริหาร
     ตัวแทนฝ่ายขายในประเทศไทย – สายการบิน EVA  
    บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเต็ล พรอพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด
 กรรมการบริหาร

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม

   สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ประธาน
   สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออก
   คณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงโครงสร้างกฎระเบียบที่เป็น  อุกรรมาธิการ
   อุปสรรคต่อการส่งออกและนำเข้าของไทย  
   สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ  สมาชิก
   สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก  กรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 

Wednesday, 28 April 2010 13:28

DHL extends shipment security

Availability widened to more services and countries

DHLขยายบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับการขนส่งสินค้าแบบ “less-than-truck-load  (LTL)” ละเพิ่จำนวนของประเทศที่จะสามารถใช้บริการได้

Source: IFW News updated on April 23, 2010

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/index/dhl-extends-shipment-security/20017770320.htm?source=ezine&utm_source=IFW+Daily+News+Bulletin&utm_campaign=0488c8c72a-IFW_Daily_News_Bulletin_23_04_104_23_2010&utm_medium=email

Wednesday, 28 April 2010 13:27

US shippers back Obama's export reforms

Plans for single-agency operation to simplify procedures

สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกของสหรัฐอเมริกา “The American Association of Exporters and Importers (AAEI)” ปฏิบัติตามการบริหารปฏิรูปการส่งออก ของ Obamaโดยแผนการดำเนินงานแบบหน่วยงานเดียวเพื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้น

Source: IFW News updated on April 23, 2010

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/index/us-shippers-back-obamas-export-reforms/20017770303.htm?source=ezine&utm_source=IFW+Daily+News+Bulletin&utm_campaign=0488c8c72a-IFW_Daily_News_Bulletin_23_04_104_23_2010&utm_medium=email

Wednesday, 28 April 2010 13:25

UK bribery laws overhauled

Companies face unlimited fines if employees offer incentives

การยกเครื่องปรังปรุงกฏหมายสำคัญอันดับแรกของสหราชอาณาจักรคือ “กฎหมายสินบน”ที่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาฯ

Source: IFW News updated on April 23, 2010

 

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/index/uk-bribery-laws-overhauled/20017770304.htm?source=ezine&utm_source=IFW+Daily+News+Bulletin&utm_campaign=0488c8c72a-IFW_Daily_News_Bulletin_23_04_104_23_2010&utm_medium=email

Page 5 of 7