thailog

thailog

source:ข่าวสด

นายประพล มิลินทจินดา เลขานุการรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดทำโครงการยาธงฟ้า "Blue Medicine" ภายใต้โครงการ "ฟ้าสดใสคนไทยยิ้มได้" โดยเร็วๆ นี้ จะหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรค เพื่อขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายยารักษาโรคราคาถูกกว่าปกติ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เบื้องต้นจะเน้นยารักษาโรคที่เป็นยาสามัญประจำบ้านประเภทจำเป็นและมีการใช้บ่อยตามครัวเรือน เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไข ยาธาตุ ยาใส่แผล และอื่นๆ ส่วนรูปแบบการจำหน่ายอาจให้มีการนำมาจำหน่ายภายในงานขายสินค้าอุปโภค-บริโภคธงฟ้า ที่จัดตามสถานที่ทั่วไป เพราะเป็นสินค้าอีกรายการหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการครองชีพมากๆ หรืออาจหารือร่วมกับสมาคมร้านขายยาให้เข้าร่วมโครงการยาธงฟ้าเพื่อจำหน่ายยาราคาถูก ซึ่งต้องรอผลการหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินโครงการต่อไป นายประพลกล่าวถึงความคืบหน้าในการประสานให้โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกรักษาโรคให้เข้าโครงการโรงพยาบาลธงฟ้า และคลินิกธงฟ้านั้น ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนได้หารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการปรับลดราคาค่ารักษาลงได้ประมาณ 10% แต่จะต้องหารือในรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เคยสั่งให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายารักษาโรคแผนปัจจุบันขึ้นมาทำหน้าที่กับกำดูแลการตั้งราคาจำหน่ายยารักษาโรคให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เพราะมีการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายยาราคาแพงแตกต่างกัน

Page 62 of 62