Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

source:ประชาชาติธุรกิจ

โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นอกเหนือจากนี้การจัดการให้มีระบบของการซ่อมแซมและดูแลส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน หรือแม้แต่การซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางรถไฟ หรือการหมั่นตรวจเช็กและรักษาระดับความลึกของท่าเทียบเรือให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการระบบการดูแลตรวจเช็กสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถใช้บริการได้เต็มความสามารถ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหน้าที่หลักที่การท่าเรือฯควรจะให้ การสนับสนุนและบริการแก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแต่ละแห่งด้วยเช่นเดียวกัน

หากการท่าเรือฯสามารถสร้างระบบการบริหารจัดการดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นได้แล้ว แน่นอนว่าสิ่งนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ ไม่เพียงแต่สายการเดินเรือเท่านั้น หากแต่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแต่ละแห่งจะเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ท่าเทียบเรือของตนให้เพิ่มสูงขึ้นนั้นย่อมจะขึ้นอยู่กับว่า ท่าเทียบเรือนั้น ๆ จะงัดกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านใดที่จะชักจูงลูกค้าที่มาใช้บริการให้เลือกใช้บริการท่าเทียบเรือของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นมาให้โดยเฉพาะตามความต้องการของ สายเดินเรือแต่ละแห่งก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความสามารถของท่าเทียบเรือนั้น ๆ ที่จะดำเนินการ

ผู้เขียนค่อนข้างมั่นใจว่า หากท่าเทียบเรือใดท่าเทียบเรือหนึ่งไม่สามารถให้บริการในระดับที่ได้มาตรฐาน และส่งมอบรายได้ที่ได้ตกลงกันตามสัญญาสัมปทานให้แก่การท่าเรือฯแล้ว การท่าเรือฯย่อมสามารถจะบริหารจัดการท่าเทียบเรือแต่ละแห่งให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและกติกาของ การท่าเรือฯได้อย่างแน่นอน

คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปนัก หากการท่าเรือฯดำรงตนในฐานะผู้ควบคุมให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแต่ละแห่งปฏิบัติตามกติกาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ตลอดจนเป็นผู้ให้การสนับสนุนมาตรฐานการให้บริการของแต่ละท่าเทียบเรือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกในด้าน ของสาธารณูปโภค โดยปล่อยให้ประเด็นในเรื่องของการแข่งขันเป็นไปตามกลไกของตลาดเสรี

source:ฐานเศรษฐกิจ

สคต.ฮ่องกง รายงานข้อมูลการที่เงินด่อง เวียดนามลดค่าลงมา ถึงร้อยละ 5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ลดลงแล้วเมื่อเดือนมี.ค. ย่อมแสดงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินที่สั่นคลอนของเวียดนาม ว่าภาคการส่งออกยังไม่สามารถช่วยฟื้นภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างที่หวัง  จึงจำเป็นต้องลดค่าเงินหรือขยายtrade brand ซื้อขายเงินด่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับสินค้าส่งออกเวียดนามสำหรับผลกระทบกับการส่งออกไทยในตลาดฮ่องกง หากวิเคราะห์ สถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเวียดนามของฮ่องกง จะพบว่า
          1. เวียดนาม เป็นคู่ค้าอันดับ 23 โดยมี ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.7 ของฮ่องกง  ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 10 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.6
          2. เวียดนามเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าอันดับ 24  มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.3 คิดเป็นมูลค่า 953.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 ( 10 เดือนแรกของปี 2552) ส่วนไทยเป็นแหล่งนำเข้า อันดับ 8 ของฮ่องกง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.1  คิดเป็นมูลค่า 595 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.4  ( ปลายไตรมาสที่ 3 และ 4 ดีขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่ 2 ไตรมาสแรกลดลงมาก)
          3. สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามมาฮ่องกง ได้แก่ Telecommunication, Audio & video Equipment, Electrical Machinery, apparatus & Appliances & Part (สัดส่วนกว่าร้อยละ 45) รองเท้า  อาหารทะเลและสัตว์น้ำ ผ้าผืน อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า ผักและผลไม้  ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใกล้เคียงกับสินค้าของไทย โดยใน 10 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกสินค้าในหมวดดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดในขณะที่ไทยส่งออกลดลงเกือบทั้งหมด
          4. สินค้าที่เวียดนามนำเข้าจากฮ่องกง จะอยู่ในหมวดหมู่ (HS.Code) ใกล้เคียงกับสินค้าที่ส่งออกมาฮ่องกง  ซึ่งแสดงว่าเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและส่งออก โดยฮ่องกงใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต่อประเทศที่สาม ซึ่งจะคล้ายคลึงกับกรณีของไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมส่วนประกอบ สิ่งทอ รองเท้า
         

ดังนั้น เมื่อค่าเงินเวียดนามลดลง ย่อมทำให้ราคาสินค้าเวียดนามถูกลง และประกอบกับค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับ ย่อมทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในเรื่องราคา โดยเฉพาะในสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิก โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สิ่งทอ (ผ้าผืนและเสื้อผ้าสำเร็จรูป) รองเท้า  ที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสินค้าอาหาร อาทิ ไก่แช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูป  เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผักผลไม้ ซ๊อสและเครื่องปรุงรสต่างๆ  อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณท์สปา (ซึ่งคงต้องลงในรายละเอียดแต่ละอุตสาหกรรมว่ามีการลงทุนผลิตสินค้าในเวียดนามในลักษณะใด ใช้เทคโนโลยีอย่างไรแตกต่างกับไทยอย่างไร)
         

สำหรับข้าว ซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดข้าวระดับพรีเมียมของไทย โดยมีความต้องการประมาณปีละ 300,000 ตัน และประมาณร้อยละ 88 เป็นข้าวจากประเทศไทย แม้เวียดนามจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นลำดับโดยมีราคาเป็นสิ่งจูงใจ แต่ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดข้าวของเวียดนามก็ยังน้อย เมื่อเทียบกับ ไทย หรือจีน คือยังไม่ถึง ร้อยละ1 ของปริมาณความต้องการทั้งหมดของฮ่องกง เนื่องจากราคามิใช่ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อข้าวของฮ่องกง คุณภาพและความเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งข้าวจากไทยเป็นที่ยอมรับและคุ้นเคยสำหรับผู้บริโภคฮ่องกงแล้ว
         

สรุป การที่เวียดนามลดค่าเงินด่อง ในระยะสั้นอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับสินค้าจากเวียดนาม แต่เมื่อวิเคราะห์ลงลึกในตลาดฮ่องกง ซึ่งถือว่าเป็นประเทศ Trading สินค้าส่วนใหญ่ที่ฮ่องกงนำเข้า เป็นสินค้าที่นำเข้าเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม  ภาวะการการนำเข้าจะเป็นเช่นไร ต้องอยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศที่สามว่าเริ่มฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหน เพราะ ฮ่องกงปัจจุบันการนำเข้าสินค้าก็ลดลง ถึงร้อยละ 15.2 และการส่งออกก็ลดลงถึงร้อยละ 15.8 เช่นกัน  ส่วนความต้องการบริโภคภายในประเทศแม้มีไม่มาก แต่ประชากรมีกำลังซื้อสินค้ามีคุณภาพ ซึ่งสินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ และหากจะแข่งขันด้านราคา ก็จะต้องเผชิญกับสินค้าจากจีนซึ่งมีราคาไม่แพงเช่นกัน

 

source:ประชาชาติธุรกิจ

โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แม้ว่าภาพรวมการจราจรภายในแหลมฉบังช่วงเวลาปกติจะไม่คับคั่ง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน 16.00-20.00 น. และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กลับพบปัญหาสภาพการจราจร ที่หนาแน่นเป็นอันมาก ซึ่งการแก้ปัญหา ดังกล่าวการท่าเรือฯควรจะมองภาพรวมการบริหารจัดการมากกว่าจะลงในรายละเอียด โดยปัญหาที่พบอยู่บ่อย ๆ เช่น ความจำกัดของความสามารถในการรองรับของประตูเข้า-ออกหลักในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การเกิดปัญหาคอขวดของการดำเนินงานพิธีการศุลกากรอันเนื่องมาจากการที่ท่าเทียบเรือแต่ละแห่งต่างมีที่ทำการทางด้านพิธีการศุลกากรเป็นของตนเอง ทั้ง ๆ ที่การบริหารจัดการเกี่ยวกับศุลกากรที่แหลมฉบังอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร ซึ่งปัญหานี้อาจจะแก้ไขโดยการย้ายที่ทำการศุลกากรของแต่ละท่าออกไปอยู่ที่บริเวณประตูเข้า-ออกหลักแทน

นอกจากนี้ มีเรื่องข้อจำกัดในช่องทางการขนถ่ายสินค้าหรือการปล่อยสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งการท่าเรือฯในฐานะเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่หลักที่จะอำนวยความสะดวกในด้านของปฏิสัมพันธ์หรือการดำเนินกิจกรรมระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ ที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณหลังท่าที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

แนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว การท่าเรือฯอาจจะศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการที่จะมีพื้นที่เฉพาะในการรอสำหรับรถบรรทุกที่มาถึงท่าเรือแหลมฉบัง โดยบริหารจัดการเวลาในแต่ละช่วงให้รถแต่ละคันสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในกระบวนการขั้นตอนของพิธีการศุลกากรก่อนจะเข้าไปที่แหลมฉบัง ในขณะที่รถบรรทุกคันที่ยังไม่ถึงคิวให้จอดรอในบริเวณที่จัดให้ เพื่อลดปัญหาความคับคั่งบริเวณท่า

สิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ การลดช่องว่างของการดำเนินงาน ดังจะพบว่าการท่าเรือฯจะวัดระยะเวลา turn around ของรถบรรทุก เริ่มจากจุดที่ รถบรรทุกเข้าประตูหลักจนสิ้นสุดรถบรรทุกออกจากประตูหลัก ในขณะที่ท่าเทียบเรือจะวัดระยะเวลา turn around โดยเริ่มจากจุดที่รถบรรทุกเข้าจนถึงจุดที่รถบรรทุกออกจากท่าของตน

ซึ่งการลดระยะเวลาที่ใช้ที่ท่าอาจจะไม่ได้ทำให้ระยะเวลาโดยรวมที่ใช้ที่ท่าเรือแหลมฉบังลดลง เนื่องจากรถบรรทุกอาจจะต้องเสียเวลาจากปัจจัยอื่น ๆ นอกท่า

ดังนั้น หากการท่าเรือฯสามารถจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค สนับสนุนมาตรฐานการให้บริการของแต่ละท่าเทียบเรือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าได้ การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแต่ละแห่งย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย

การมุ่งเน้นแต่ปัจจัยทางด้านราคาเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปได้ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแต่ละแห่งคงจะต้องมุ่งเน้นในด้านของบริการควบคู่กันไป เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างปริมาณความต้องการใช้บริการท่าเทียบเรือ และศักยภาพในการรองรับการให้บริการของท่าเทียบเรือบางแห่งย่อมจะลดน้อยลงตามไปด้วย อันจะส่งผลกระทบทำให้ความหนาแน่นในการใช้บริการท่าเทียบเรือลดน้อยลง
 

สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ : The International Transport Workers’ Federation (ITF) ได้เตือนว่าเจ้าของสายเรือไม่ควรนำเรือผ่านพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เกรงว่าจะมีความเสี่ยงต่อบรรดาผู้เดินทางทางทะเล และได้มีการจัดเรือลาดตระเวณขนาดใหญ่เพื่อสอดส่องดูแลในพื้นที่ดังกล่าว

แหล่งที่มา: IFW DAILY NEWS BULLETIN POSTED ON NOV. 24, 2009

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/indexarticle.htm?artid=20017722040

 

Toll Group ได้ตั้งสามแผนกใหม่ในการเสนอราคาเพื่อพัฒนาธุรกิจขนส่งด่วนพิเศษในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการปรับโครงสร้างจะมีผลในต้นปี 2010 จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ‘Global Express’ นำโดย Shane O'Neill เพื่อรับประกันความก้าวหน้า การเติบโต และโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนประชาชน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

แหล่งที่มา: IFW DAILY NEWS BULLETIN POSTED ON NOV. 24, 2009

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/indexarticle.htm?artid=20017722077

 

กลุ่ม Gebrüder ประเทศออสเตรีย Weiss ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหลักของตลาดยุโรปกลางและ ตะวันออกได้ เข้ารับงานต่อ ในการขนส่งสินค้าของเซอร์เบีย และประกอบการขนส่งสินค้า Eurocargo ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มกราคมนี้

แหล่งที่มา: IFW DAILY NEWS BULLETIN POSTED ON NOV. 24, 2009

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/newsarticle.htm?artid=20017722111

 

Thursday, 14 January 2010 08:56

OOCL เปิดตัวเรือ panamax

สายการเดินเรือ OOCL ได้เปิดตัวเรือใหม่ขนาดใหญ่ PANAMAX ขนาดบรรจุ4,500 TEU ถูก สร้างขึ้นโดยโรงงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ Samsung Heavy Industries ที่อู่ต่อเรือGeoje ประเทศเกาหลี   ทาง Mr. Ken Cambie, CFO กล่าวว่า เรือรุ่นใหม่จะช่วยเสริมบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีในโซนภายในเอเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสามารถผ่านทางน้ำในประเทศปานามา

แหล่งที่มา: IFW DAILY NEWS BULLETIN POSTED ON NOV. 24, 2009

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/newsarticle.htm?artid=20017722081

 

สหพันธ์การค้าในประเทศ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ เริ่ม การก่อการจราจลมา 1  สัปดาห์เพื่อมุ่ง เน้นประโยชน์ ของเหล่าผู้เดินเรือ เป็นหลัก ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน เหล่าสหพันธ์ผู้เดินเรือและกรรมกรทางเรือได้ดำเนินการก่อการจราจลเพื่อเรียกร้องต่อ International Transport Workers Federation (ITF) ให้อนุมัติข้อตกลงแรงงานในโซนเอเซียใต้


แหล่งที่มา: IFW DAILY NEWS BULLETIN POSTED ON NOV. 24, 2009

http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/newsarticle.htm?artid=20017722073

 

source:transport journal

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกในเครือของเฟดเอ็กซ์ คอร์ป เดินหน้าขยายบริการขนส่งด่วนภายในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืนระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป เปิดบริการใหม่ขนส่งถึงจุดหมายในวันทำการถัดไป เชื่อมโยงระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เข้าไว้ด้วยกัน
      มร.เดวิด แอล คันนิ่งแฮม จูเนียร์ ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า  ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ภูมิภาคยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของธุรกิจแขนงต่างๆ ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเสริมว่า “ตลาดยุโรปที่ฟื้นตัวขึ้น จะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้มีความต้องการสินค้าส่งออกจากภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากจีน เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น เฟด เอ็กซ์จึงเดินหน้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งที่โยงใยทั้งสองภูมิภาคให้เข้าถึงกัน สำหรับบริการขนส่งจากเอเชียสู่ยุโรปที่เปิดใหม่ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความมั่นใจของเฟดเอ็กซ์ที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจในเอเชียให้เข้าถึงตลาดต่างๆ ในยุโรปได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ มีลู่ทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย”
      บริการขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรปนี้ เป็นเครือข่ายการขนส่งสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจชาวเอเชีย ทั้งนี้ ตลาดการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชีย-ยุโรป คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.5% ในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า Boeing World Air Cargo Forecast (2551-2552)  โดยมีจีนเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น 6.5% ในปี 2551 ขณะที่สิงคโปร์ ได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า สหภาพยุโรปเป็นพันธมิตรคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ International Enterprise Singapore (กรกฎาคม 2552) นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าอิเล็ก ทรอนิกส์รายใหญ่อันดับ 2 ของฮ่องกง ที่สร้างรายได้ให้แก่ฮ่องกงมากกว่า 50% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปี 2551 HKTDC. (มิถุนายน 2552)
      สำหรับประเทศเยอรมนี ปัจจุบันเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคพื้นยุโรป มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.3% ในไตรมาส 2/2552 ขณะที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคยุโรป มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.4%JP Morgan Economic Research Report (สิงหาคม 2552) ด้วยดัชนีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว เฟดเอ็กซ์จึงรุกเปิดบริการขนส่งถึงจุดหมายปลายทางภายใน 1 วันทำการ ซึ่งเป็นบริการใหม่ภายใต้โครงการเฟดเอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรออริตี้ ? (FedEx International Priority ?) เพื่อขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์จากฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ สู่จุดหมายปลายทางในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ และปารีส ในวันจันทร์-พฤหัสบดี สำหรับบริการขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรป ถึงจุดหมายในวันทำการถัดไป เป็นส่วนหนึ่ง

source:โพสทูเดย์

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ที่มีนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เป็นประธาน ได้อนุมัติให้ทอท.ทำสัญญาว่าจ้างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อศึกษาทบทวนแผน แม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ภายใต้ แนวคิด Single Airport วงเงินกว่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะนำผลการศึกษาดังมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายการบริหารการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยรักษาความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคไว้ได้

นอกจากนี้ บอร์ดทอท.ยังเห็นชอบในหลักการให้ทอท.นำระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระทสภ. แทนการใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการขนส่งและความถูกต้องในการจัดการกระเป๋าสัมภาระ โดยให้ทอท.ไปศึกษา รูปแบบและวิธีการลงทุนที่เหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการทอท. พิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในปี 2555

สำหรับจากผลการศึกษาพบว่า ระบบ RFID สามารถเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการคัดแยกและจัดการกระเป๋าสัมภาระได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่า 99% เมื่อเทียบกับอัตราการอ่านของระบบบาร์โค้ด ซึ่งอยู่ที่ 70% และประหยัดเงินให้กับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้ถึง 733 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งปัจจุบันระบบ RFID ถูกใช้งานในท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งแล้ว