Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81

จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงเช้าเป็นการเสวนาในมุมมองด้าน Hard Side จากตัวแทนภาคเอกชน , ตัวแทนจากภาคการส่งออกและตัวแทนจากภาควิชากร    เกี่ยวกับโครงการ 2.2 ล้านล้าน เพื่อการเพิ่มศักยภาพการส่งออกและการอำนวยความสะดวกทางการค้า, การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า , เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งสินค้าและบริการ ,  สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  คุณนพพร เทพสิทธา (ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) ,ผศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ (ผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) , คุณเกริกกล้า สนธิมาศ (ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้โดย มี น.ส.วัลภา สถิรชวาล 

(เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย)  เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 
 
 
 
 
 

จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย หลังจากการเสวนาในช่วงเช้าที่เป็นในเรื่องของ Hard Side ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในมุมมองของ Soft side ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากร แนวทางการพัฒนาบุคลากร ( Capacity Building ) ทั้งในด้านความรู้ ทักษะเส้นทางอาชีพ ทัศนคติ คุณภาพชีวิต และภาพลักษณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกำลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) , คุณนคร ศิลปอาชา (อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) , น.พ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ) , คุณกอบกุล โมทนา (ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) , 

คุณนคร ศรีมงคล (วิศวกรเหมืองแร่  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) , ดร.รจนา จันทรากุล (หัวหน้ากลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา) เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมี คุณธง ตั้งศรีตระกูล (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

 
รายชื่อจากรูปภาพ ( ซ้าย ไป ขวา )คุณณรงค์ ทำประโยชน์ (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) , คุณเตชะ บุณยะชัย (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) , คุณนคร ศรีมงคล (วิศวกรเหมืองแร่  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) , ดร.รจนา จันทรากุล (หัวหน้ากลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา) ,คุณนพพร เทพสิทธา (ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) , คุณนคร ศิลปอาชา (อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) , คุณกอบกุล โมทนา (ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) , น.พ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ) , คุณธง ตั้งศรีตระกูล (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) , คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ  (นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย)

จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้จาการศึกษาของทีมงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ถึงเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการ LSPS ไทยว่าเค้าดูจากเกณฑ์อะไรบ้าง และประเภทการใช้บริการ USER ของประเทศเพื่อนบ้านส่วนให้เค้าใช้บริการประเภทใดบ้าง โอกาสในการกระจายสินค้าไทยและสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดกลุ่ม AEC  การอำนวยความสะดวกทางการค้าของศุลกากร และการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อเสริมศักยภาพผู้ส่งออก ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี , รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร , คุณนรินทร กลันทกพันธุ์ (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) และ ดร.พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ (ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง ธนาคารกสิกรไทย)  โดยมี ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

 

หลักสูตร " สอบวัดระดับควมรู้บุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน การผลิตและสินค้าคงคลัง "  มี รุ่น คือ 

   รุ่นที่ 1 : 17 กรกฎาคม 2556 

   รุ่นที่ 2 : 18 กันยายน 2556

   รุ่นที่ 3 : 20 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมี นายเกริกกล้า สนธิมาศ ( ประธานสมาพันธ์),นายณรงค์ ทำประโยชน์ ( รองประธาน ) และดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร ( รองประธาน ) ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ( รัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่ 
คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ( รัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่
 
คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ( รัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่
 
 
 
 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำโดย คุณธง ตั้งศรีตระกูล ( รองประธาน ),คุณณรงค์ ทำประโยชน์ ( รองประธาน ) และคุณวัลภา สถิรชวาล ( เลขาธิการ ) ได้ถือโอกาสอันดีมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ท่านอธิบดี กรมศุลกากร คุณเบญจา หลุยเจริญ 
 IMG_1412
Monday, 03 September 2012 15:19

Thailand International Logistics Fair 2012


Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012)
ประชาสัมพันธ์งาน " Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) " งานเดียวที่รวมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทุกประเภทมาจัดแสดงครบครันที่สุด พบนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อผลกำไรมากขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การขนส่งที่รวดเร็วตรงใจลูกค้า
หลักสูตรการจัดทำเอกสารใบขนสินค้าขาออกตามประกาศกรมศุลกากร
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และสถาบัน EDIS Training Center

การเตรียมพร้อมรองรับ AEC ในปี 2015ของกลุ่ม ปตท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดงานเสวนา
เรื่อง "การเตรียมพร้อมรองรับ AEC ในปี 2015ของกลุ่ม ปตท."

ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ ห้อง SPIRIT อาคาร1 ชั้น13 สำนักงานใหญ่ ปตท.

 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก


อบรมหลักสูตร การทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

ระยะเวลาอบรม : จำนวน 30 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00น.
สถานที่ฝึกอบรม : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Page 1 of 8