Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เผยแผนการตลาดปี’53 รุกตลาดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งไอเดียเปิดอาคารเขียวเจาะกลุ่มโครงการ

รม ว.พลังงาน  เผย เดือน มี.ค. กระทรวงพลังงานจะออกมาตรการบังคับให้ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลบี 3 แทนไบโอดีเซลบี 2 ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน..

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ

กรม ศุลฯเร่งปรับบทบาทจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้ามาเป็นผู้อำนวยความ สะดวกในการส่งออก-นำเข้าสินค้า ล่าสุด จับมือสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยลงนามบันทึกข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหา ข้อมูลคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกระบวนการศุลกากร


นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากแผนปฏิรูปกรมศุลกากร โดยนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้กรมแก้ไขกฎหมายศุลกากร และขณะนี้กรมศุลกากรได้เสนอขอแก้ไขกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็น อาทิ การแก้ไขอัตราโทษปรับและจำคุก การแก้ไขการเรียกเก็บเงินเพิ่มกรณีติดค้างภาษี และการให้อำนาจอธิบดีงดเว้นการเก็บภาษีที่จ่าย ไม่ครบ จากเดิม 20 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท ฯลฯ รวมทั้งกรมศุลกากรยังได้ พัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย และโปร่งใส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการ เช่น การแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-customs) การ เร่งแก้ไขปัญหาใบขนสินค้าวางประกันค้าง การเร่งแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ พิจารณาอุทธรณ์ เป็นต้น ล่าสุด กรมได้เปิดให้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้า ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าในการขอทราบถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ นำเข้า เพื่อขอใช้สิทธิลดยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอีกด้วย

นอก จากการปรับปรุงระบบงานด้าน ต่าง ๆ กรมศุลกากรได้จัดตั้งคลินิกศุลกากร (Customs Clinic) และเปิดเว็บไซต์คลินิกศุลกากร www.customsclinic.org ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคลินิกศุลกากรและข้อมูล พิธีการศุลกากรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

โดยกรม ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน คือสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ระหว่างกัน ซึ่งสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในระบบการค้นหาข้อมูลคำถาม -คำ ตอบเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากร ข้อมูลผลการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อวินิจฉัยทางศุลกากร และคลินิกศุลกากรสามารถใช้งานระบบดังกล่าวบนเว็บไซต์คลินิก ศุลกากรได้ เพื่อให้การเผยแพร่ผลการแก้ไขปัญหาข้อวินิจฉัยต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเป็นไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของ กรมศุลกากรในปัจจุบัน