Thursday, 10 April 2014 23:54

เสริมศักยภาพการค้าอาเซียน ด้วยคุณภาพการขนส่งไทย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา "เสริมศักยภาพการค้าอาเซียน ด้วยคุณภาพการขนส่งไทย" ภายใต้โครงการัฒนาระบบการรองรับมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒาระบบโลจิสติกส์ ในวันที่่ 8 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

 

โดยภายในงานดังกล่าว ได้มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ พิธีรับมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยตรวจประเมินภายนอก(นำร่อง) 

ซึ่ง คุณธง ตั้งศรีตระกูล (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) ได้เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้  โดยหน่วยงานตรวจประเมินนำร่อง มีด้วยกันทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ัย

1.สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าส่งออก 

2.สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 

3.สมาคมขนส่งภาคตะวันออก

4.สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน

5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ุ7.มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

 

 

Read 1764 times Last modified on Wednesday, 23 April 2014 12:17