admin

admin

03-09-63 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ President บมจ.Leo Global Logistics,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ President;EBCI,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA,รองประธานสมาพันธ์ฯ/ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯได้รับเชิญจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics - Thailog) ผนึกกำลังเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามหนังสือเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและทีมงานเศรษฐกิจ/

จาก6ส่วนภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาช่วยแสดงวิสัยทัศน์ว่า ภาคส่วนธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของคนไทยจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศไทยได้อย่างไร 

โดยทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ ใน3ปีข้างหน้า

(VISION):

“โลจิสติกส์ สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ”

พันธกิจ 

(MISSION):

1.สร้างรายได้ใหม่จากธุรกิจโลจิสติกส์ 3 แสนล้านบาท ภายใน ปี2565

2.ส่งเสริมการค้าและบริการไทยสู่สากล

3.สนับสนุนการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางDigitalเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการLogistics ไทยรองรับธุรกิจE-Commerceระดับสากล

และบริบท 3 เรื่องสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล

ก. ต้องมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นรายได้ใหม่ 3 แสนล้านบาทเพื่อเพิ่มGDPของประเทศ 

ข.ต้องมี “สำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ”

ค.มีมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

และอื่นๆได้แก่โดย Benchmarking แผนพัฒนาธุรกิจกับ SGP,Malaysia etc.

ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและขอขอบพระคุณ ภาครัฐ เอกชนในทุกการสนับสนุนตามนโยบายของท่าน ”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 

#โลจิสติกส์สร้างคนสร้างงานสร้างชาติ

#โลจิสติกส์สร้างรายได้3แสนล้านบาทให้ประเทศไทย

#ขับเคลื่อนโลจิสติกส์สร้างรายได้ให้ประเทศ ไม่ใช่ต้นทุน

 

 

 

ขออนุญาตอำนวยความสะดวกการรับชม รายการ คิดการณ์ใหม่ ตอน โลจิสติกส์ ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/224262412348493/

11-08-63

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่ง ครบรอบ79ปี ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการกุศลฯ ผ่าน ท่านจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก และร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการระบบตู้รับชำระภาษีประจำปีอัติโนมัติ (Kiosk)และDLT Vehicle Tax” Application ชำระภาษีผ่านมือถือ

#ครบรอบ79ปีกรมการขนส่งทางบก

#ขนส่งก้าวไกล นวัตกรรมทันสมัย ประชาชนปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข

10-08-63

โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะในวิชาโลจิสติกส์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ "Cold Chain Logistics Competency" โดยมีนายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมจาก ๑๔ สถานศึกษา ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการจัดโดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน

๑.ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

๒.นายจิราวุธ ชอุ่มวณิชวัฒนา หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

๓. นายเจษฏา ศรีประทักษ์ ผู้จัดการบริษัท ตาตง จำกัด

๔. นายมุนินทร์ ลพบุรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าซีพีเอฟ อ.บางน้ำเปรี้ยว

๕. นายอนุชิต เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

#ขอขอบพระคุณ ทางสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

5-7/8/63

คุณวัลภา ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะLogistics ตามมาตรฐาน SCM/ITC ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น2 รร เอเซีย กทม. /โดย ดร.กฤษฏ์ ฉันทจ

Ms.Wallapa Stirachavarn, a President of Thai Federation on Logistics was cordially invited to address an Opening Ceremony of

Vocational Education International Standards for Logistics and Supply Chain skills Development Program at 2nd fl.King Thong Room, ASIA Hotel.

26-7-63 

“ภาพประทับใจ”คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญจากทีมบริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการสัมภาษณ์ในรายการ คิดการณ์ใหม่ จากสถานีไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นเนื้อหารายการเทป “อุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ร่วม กับแขกรับเชิญ 2ท่านคือ ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA และคุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์โดยการถ่ายทำบันทึกเทป ณ Studio  อาคาร A สถานีไทยพีบีเอส

#Hot Issue! ในบริบทของการเตรียมตัวด้วย New normal หลัง Covid-19

 #สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ณ ปัจจุบันและอนาคต

#แนวโน้มในการใช้บริการโลจิสติกส์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

17/6/63 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ตึกเพิร์ลแบงก์ค็อก กรุงเทพ

#หลังการVote คะแนน เป็นเอกฉันท์ อ.สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานฯและอ.พจมาน ภาษวัธน์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานฯ

#Congratulation

#ขอขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ขับเคลื่อนกำลังด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง(Continuous Development)

#keep walking

#Logisticsforall

04-08-63

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์กการมหาชน โดย ท่านอาจารย์สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ เป็นประธานคณะทำงานและประธานการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวและผ่านะบบZoom meeting

#Logistics&Supplychain

#capacitybuildingforLogistics&SC

17-7-63

คุณวัลภา สถิรชวาลประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย/ประธาน อ.กรอ.อศ.เป็นประธานที่ประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการรร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนา กําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน@รร ทาวน์อินทาว์น เพื่อสรุปผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

#อาชีวะชนคนสร้างชาติ

 

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) ประจำปี 2563

การประกวดรางวัล ELMA จัดขึ้นเพื่อผลักดันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระบบสากล และสามารถแข่งขันในเวทีการค้านานาชาติได้ในอนาคต โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA 2020 จะต้องผ่านการตรวจประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สมาพันธ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอิสระด้านการเงิน โดยมีการประเมินทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การพิจารณารายงาน (Report Assessment)  รอบที่ การพิจารณาการนำเสนอองค์กรและการตอบข้อซักถาม (Presentation Assessment) และรอบที่ 3 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (On - Site Assessment)สำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับคัดเลือกรับรางวัล ELMA ประจำปี 2563 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่


บริษัท วี.คาร์โก จำกัด สาขาผู้ให้บริการขนส่ง (Transportation Services) บริษัทคนไทยที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งสินค้ามาเป็นระยะเวลานาน มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน (transportation Management System: TMS) ที่สามารถตรวจสอบการส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำแบบ Real time (Real-time Tracking) ตลอดจนสามารถวางแผนและการจัดเส้นทาง มีระบบควบคุมการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) มีระบบ Vehicle Routing Planning: VRP เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทมีการวางแผนการตลาดเชิงรุก รวมถึงแผนการลงทุน

 

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมในด้าน Operation มีการจัดการด้านคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทำให้สามารถดูข้อมูลภายในคลังสินค้าแบบ Real Time และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเพิ่มการให้บริการในรูปแบบ Express way One Stop Services รวมถึงบริษัทมีการวางแผนงานในอนาคตที่ชัดเจน

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) มีการพัฒนาระบบ Cold Chain Management System (CCMS) ในการใช้งาน โดยการนำ Business intelligence เข้ามาประยุกต์กับระบบ CCMS เพื่อใช้นำเสนอและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบกับลูกค้าเพื่อการโอนถ่ายข้อมูลซึ่งกันโดยการใช้ระบบ CCMS Atlas มีการปรับปรุงห้องเก็บสินค้าจาก STACKING RACK  เป็น MOBILE  PALLET เพื่อตอบสนองการดำเนินการด้านการจัดเก็บสินค้า เพิ่มความรวดเร็วความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการรื้อหรือค้นหาสินค้า บริษัทมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นในการให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า


งานมอบรางวัล ELMA 2020 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามการประกวดรางวัล ELMA 2020 http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953 Line: @elmaaward Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Page 1 of 7