jeab2007

jeab2007

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ

 

สภา อุตสาหกรรมภาคกลางออกโรง ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้ ระยะทาง 2,200 กิโลเมตร ปูทางสู่ถนนอาเซียนสายใหม่เชื่อมโยง 7 ประเทศ ระบุข้อดีลดปัญหาจราจรคับคั่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองชายแดน

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ

 

หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือหวั่นโครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านลาว-หนองคาย ดึงความสำคัญแผนพัฒนาโลจิสติกส์ภาคเหนือ ทั้งที่ดำเนินการไปมากแล้ว เผยรถไฟรางคู่เน้นหนุนการท่องเที่ยว ขณะที่ประเทศเสียเปรียบหนักเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ ด้าน สนข.ออกแบบศูนย์กระจาย สินค้า 2 พันล้าน เตรียมรับสะพานข้าม น้ำโขงแห่งใหม่ พร้อมออกแบบทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย

MOU  ความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างชายแดนสปป.ลาว กับตอนใต้จีน ยาวประมาณ 400  กิโลเมตร ในกรอบยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ( รายละเอียดเพิ่มเติม ) 

ที่มา:ฐานเศรษฐกิจ

สศก.วิเคราะห์ปริมาณมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงราคาที่เกษตรกรขายได้ พบ 8 เดือนแรกยังสดใส "มันสำปะหลัง-ยางพารา" แฮปปี้ถ้วนหน้าทั้งพ่อค้าส่งออก เกษตรกร ส่วนแนวโน้มปีหน้าผลผลิตโลกเพิ่ม ค่าบาทแข็ง ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ วอนแบงก์ชาติดูแลเสถียรภาพก่อนกระทบถึงเกษตรกร
 

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ

หมายเหตุ : เนื้อหา "ไทยเดิน ตามรอยสหรัฐ ปั้น Roadmap ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (7)" ฉบับนี้เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

          คณะกรรมการสมาคมประกันวินาศภัย ได้กำหนดแผนงานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในปัจจุบัน    ดังนั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทางคณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจรณาในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่ง ข้อมูลทั้งหมดของท่าน ทางคณะกรรมการฯ จะไม่นำไปเปิดเผย

โครงการการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการยกระดับการให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทย อยู่ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการโดยศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์

ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์กลางข่าวสารด้านคมนาคม http://www.logisticnews.net

Saturday, 16 January 2010 03:34

Logistics Conference

Logistics Conference

Record Crowd Enjoys Successful Logistics Conference

RILA’s Logistics 2008 conference in February brought executives from across the industry to Orlando, Florida, for several days of interaction and insight. In his opening keynote address, Wal-Mart vice chairman Mike Duke set the tone for the meeting, describing the vital role that logistics plays in both competitiveness and sustainability, the importance of innovation and collaboration, and the challenges and opportunities of globalization. Click here for more.

Mark your calendar for Logistics 2009: Logistics 2009 * Gaylord Texan Resort & Convention Center * Dallas, Texas

Attend the premier education event for supply chain profesional in retail and consumer markets. At the Retail Industry Leaders Association Logistics Conference, you will participate in engaging sessions and workshops on issues critical to supply chain operations and efficiency - a key determinant to retail success.

Link : www.retail-leaders.org/latest/rlEducationEvents.Aspx?section=EDUCCO

Page 17 of 17