jeab2007

jeab2007

  เชิญชวนผู้บริโภคสมั ผสัมหศัจรรย์แห่งความสขุ รูปแบบใหม่จาก ปตท. กบั PTT Blue Card

 ปัญหาจราจรของไทยรุนแรงขึ้นทุกปี แต่เป็นที่ทราบดีว่าการตัดถนนให้พอกับความต้องการเป็นวิธีที่ใช้เงินลงทุนสูง

 

ครม.ไฟเขียวรถไฟฯกู้เงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ปรับลดจากเดิมที่ชงเข้ามาขอเกือบ 6 หมื่นล้านบาท หลังไม่เข้าแผนเงินกู้สบน.ปี 56

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECที่จะมาถึงในปี2558 นับเป็นโอกาสของธุรกิจลอจิสติกส์ ครั้งสำคัญ ในการขยายตลาด เนื่องจากการวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนสร้างให้เกิดตลาดที่ใหญ่มหาศาล ซึ่งจะส่งผลต่อระบบสินค้าจะกระจายสู่ภูมิภาค ที่มาพร้อมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นจึงเป็นที่น่าจับตาว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจลอจิสติกส์ทั้งใน และนอกกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ต่างมีความตื่นตัวและแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนขายตลาดในกลุ่มประเทศAEC กันอย่างมาก

 เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) ในเดือนมกราคม 2556 จำนวน 1,085 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.6, 37.1 และ 34.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 นายนิธิ ภัทรโชค (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนางอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดตัวโครงการ “เติมหวานให้สังคม” ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดแถบสะท้อนแสงบนรถอีแต๋นของพี่น้องชาวไร่อ้อย เพื่อร่วมสร้างชุมชนถนนปลอดภัย

 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยโครงการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์การค้า ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยมีผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้ประกอบการโลจิสติกส์กัมพูชาเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการของไทยกว่า 50 ราย คาดโอกาสขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 "ชัชชาติ"แจงครม.พิจารณาพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท 26 ก.พ.นี้ โดย 80% หรือ 1.6 ล้านล้านบาท จะเป็นการลงทุนพัฒนาระบบรางรองรับเออีซี 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลสำรวจ กรุงเทพมหานครศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน

 สิงคโปร์และมาเลเซียประกาศว่า จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2563